2020 FIM LONG TRACK WORLD CHAMPIONSHIP – CHALLENGE

Gouden Helm Roden FIM Long Track World Championship

EnglishDeutsch | Français

2020 FIM Long Track Roden

Ondanks alle maatregelen en protocollen omtrent de Corona pandemie is het bestuur van de Stichting Motorsport Roden, na goed overleg met haar vrijwilligers, tot de conclusie gekomen dat de plaatsing voor het Wereld Kampioenschap 2021 op de baan uitgevochten moet worden en niet van achter een bureau moet worden bepaald.

Gesteund door het vertrouwen van de FIM voor de komende jaren, de erkenning van de KNMV (Baansport Trofee) en de Gemeente Noordenveld (Zilveren legpenning) voor ons onuitputtelijke enthousiasme besluiten we om met passie, kwaliteit en de juiste uitstraling toch de WK Challenge te organiseren.

Wij hopen dat er, net als ons, meer baansportliefhebbers zijn die het belangrijk vinden dat de plaatsing voor het Wereld Kampioenschap 2021 op de baan wordt uitgevochten. En dat die liefhebbers deze strijd met eigen ogen willen zien en bereid zijn om een ‘Exclusief Ticket’ te kopen.

Wat is exclusief?

 • Jij bent 1 van de 250 liefhebbers die met eigen ogen gaat zien welke vier rijders zich plaatsen voor het Wereld Kampioenschap 2021;
 • Je krijgt twee consumptiemunten welke ingewisseld kunnen worden bij de cateraar;
 • Je krijgt een programmaboekje;
 • Je kan direct naast de baan parkeren
 • Je krijg een aandenken aan dit bijzondere evenement.
 • En je krijgt een voucher van 50% korting op één entreeticket voor het FIM Long Track of Nations welke op zondag 26 september 2021 zal plaatsvinden op het Speed Centre Roden.

Ben je nog steeds zo enthousiast en wil je graag bij dit evenement aanwezig zijn, klik dan op de volgende link om je entreeticket te bemachtigen!

 

LET OP:

 • Tickets alleen via online verkoopservice;
 • Op wedstrijddag geen verkoop aan de kassa;
 • Gelimiteerd aantal van 250 Exclusief Tickets;

TICKETS BESTELLEN

Geen kaartverkoop op de wedstrijddag
No ticketsales at the track
Kein Ticketverkauf auf der Strecke
Pas de vente de billets sur la piste

FAQ

Wat is inbegrepen bij de ticketprijs?

Inbegrepen zijn:

 • Parkeren
 • Programmaboekje
 • 2 consumpties
 • Attentie ter herinnering
 • 50% korting op een entreeticket voor de 2021 FIM Long Track World Nations wedstrijd op 26-09-2021

Zijn er servicekosten?

JA: De servicekosten  zijn €1,–/ticket

Zijn er ook tickets voor kinderen/ jeugd?

Nee: De corona protocollen maken ten aanzien van het maximaal aantal bezoekers geen onderscheid in leeftijd. Daarom zijn wij genoodzaakt om één type ticket aan te bieden.

Is het dragen van een mondkapjes verplicht?

Nee: Iedereen dient zich te houden aan minimaal 1,5m Social distancing.

Is er een ticket limiet per klant?

JA: Maximaal 5 stuks per bestelling

Kan ik overnachten naast de baan?

NEE: Er kan gebruik worden gemaakt van een speciaal veld voor de fans op camping Ronostrand https://www.ronostrand.nl/

Hotels in de buurt:
Hotel – Restaurant Het Wapen van Drenthe

 bezoek de website

Fletcher Hotel-Restaurant Langewold

Krijg ik mijn geld terug bij afgelasting?

JA: Alleen wanneer door omstandigheden er niet kan wordt gereden.
Dan krijgt de houder van het ticket een voucher ter waarde van de oorspronkelijke ticketprijs (exclusief (service)kosten) die bij volgende wedstrijd ingewisseld kan worden (maximaal 1 jaar geldig).
 
Indien de houder van het ticket is verhinderd op de nieuwe datum, dan is teruggave (met optie tot donatie) van de oorspronkelijke ticketprijs mogelijk (exclusief (service)kosten).
 
Zodra op de wedstrijddag de trainingen beginnen vervalt de optie van terugbetaling.

Is een ticket persoonsgebonden?

JA: Dit in geval met de registratie van bezoekers m.b.t. corona besmetting gevaar. Deze registratie vervalt 4 week na de wedstrijddag.

Is mijn ticket overdraagbaar aan iemand anders?

JA: Echter dient de ticket houder dit te melden via info@motorsportroden.nl i.v.m. de registratie van bezoeker.

20 SEPTEMBER 2020

5

Aanvang 09:30

SPEED CENTRE RODEN

Amerika 26
NL-9342 TC EEN

COVID-19 MAATREGELINGEN

s

BLIJF THUIS BIJ KLACHTEN

s

HOUD 1,5 METER AFSTAND

MAX. 250 PERSONEN

Tijden

5

09:30 training

5

13:10 rijders voorstelling

5

13:30 Eerste heat

2020 FIM Long Track Roden

Despite all the measures and protocols regarding the Corona pandemic, the board of the Stichting Motorsport Roden, after good consultation with its volunteers, has come to the conclusion that the placement for the World Championship 2021 should be fought on the track and not from behind a desk are determined.

Supported by the confidence of the FIM for the coming years, the recognition of the KNMV and the Municipality of Noordenveld for our inexhaustible enthusiasm, we decide to organize the World Cup Challenge with passion, quality and the right image.

We hope that there are more Long Track enthusiasts who find it important that the qualification for the 2021 World Championship is fought on the track. And that those fans want to see this meeting with their own eyes and are prepared to buy an ‘Exclusive Ticket’

What is exclusive?

 • You are one of the 250 enthusiasts who will see with your own eyes which four drivers qualify for the World Championship 2021;
 • You will receive two tokens which can be exchanged at the caterer;
 • You will receive a program booklet;
 • You can park right next to the track.
 • You will receive a souvenir of this special event.
 • And you will receive a voucher of 50% discount on one entrance ticket for the FIM Long Track of Nations which will take place on Sunday September 26, 2021 at the Speed ​​Centre Roden.

Are you still so enthusiastic and would you like to be present at this event, click on the following link to get your entrance ticket!

 

NOTE:

 • Tickets only available through online sales service;
 • No Ticket sales at the track;
 • Limited number of 250 Exclusive Tickets;

2020 FIM Long Track Roden

Malgré toutes les mesures et protocoles concernant la pandémie Corona, le conseil d’administration du Stichting Motorsport Roden, après une bonne consultation avec ses bénévoles, est parvenu à la conclusion que le placement pour le Championnat du monde

2021 devrait se faire sur la piste et non pas derrière un bureau.

Forts de la confiance de la FIM pour les années à venir, de la reconnaissance de la KNMV et de la Municipalité de Noordenveld pour notre enthousiasme inépuisable, nous décidons d’organiser le World Cup Challenge avec passion, qualité et la bonne image.

Nous espérons, qu’il y aura beaucoup de passionnés de Long Track qui trouvent important que la qualification pour le Championnat du Monde 2021 se déroule sur la piste. Et que ces

fans veulent voir cette competition de leurs propres yeux et qu’ils sont prêts à acheter un

‘Billet Exclusif’.

Qu’est-ce qu’ exclusif?

 • Vous faites partie des 250 passionnés qui verront de vos propres yeux quels quatre pilotes vont se qualifier pour le Championnat du Monde 2021;
 • Vous recevrez deux jetons qui pourront être échangés au stand de restauration.
 • Vous recevrez un programme papier.
 • Vous pourrez vous garer juste à côté de la piste.
 • Vous recevrez un souvenir de cet événement spécial.
 • Et vous recevrez un bon de réduction de 50% sur un billet d’entrée pour le Long Track of Nations FIM qui aura lieu le dimanche 26 septembre 2021 au Speed Centre Roden.Vous etes toujours aussi enthousiaste et vous aimeriez être présent à cet événement, cliquez sur le lien suivant pour obtenir votre billet d’entrée!

 REMARQUE:

 • Billets uniquement disponibles sur le service de vente en ligne;
 • Pas de vente de billets sur la piste;
 • un nombre limité de 250 billets exclusifs;

2020 FIM Long Track Roden

Exclusiv- Ticket für den „FIM Long Track World Championship Challenge“

am Sonntag, 20. September 2020 in Roden

Liebe Fans und Motorsportbegeisterte!

Corona bestimmt momentan im großen Maße unser Leben, unsere Pläne und Vorhaben.

Viele Rennveranstaltungen mussten leider abgesagt, WM und EM- Läufe gestrichen werden.

Doch wir können nun gute Nachrichten verkünden, denn der Vorstand des Stichting Motorsport Roden ist nach Absprache mit allen freiwilligen Helfern des Clubs, der Gemeinde Noordenveld, der KNMV und der FIM zu dem Schluss gekommen, den FIM Long Track World Championship Challenge für die Saison 2021 im Speed Centre Roden am 20. September 2020 auszutragen.

Unsere unerschöpfliche Begeisterung für den Sport hat nicht nachgelassen. Im Gegenteil: Wir wollen den Fahrern und den Fans die Möglichkeit bieten, ein spannendes Rennen fahren und sehen zu können. Für euch Fans heißt das, dass ihr ein hohes Maß an Einsatz- und Leistungsbereitschaft als selbstverständlich voraussetzen dürft- vor allem unter den derzeitigen Bedingungen. Wir werden diese Veranstaltung mit Leidenschaft planen und durchführen und dafür sorgen, dass sich Fahrer und Fans sehr sicher fühlen können. Große Unterstützung werden wir hierfür auch von der KNMV und der Gemeinde Noordenveld, ebenso von der FIM erhalten. Zusammen wollen wir ein qualitativ sehr hochwertiges Rennen austragen und für alle Hygienemaßnahmen sorgen, sodass ein sicheres Rennen stattfinden kann.

Wir hoffen, dass es viele Bahnsportfans gibt, die sich das wohl spannendste Rennen der WM, nämlich die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2021, bei der sich nur die besten vier Fahrer qualifizieren werden, nicht entgehen lassen und dieses Event mit eigenen Augen sehen wollen.

Ist dein Interesse geweckt?

Dann warte nicht zu lange und ergattere eins von nur 250 „Exklusiv- Tickets“!

 Was aber ist ein „Exklusiv- Ticket“?

 • Du bist einer von 250 Fans, die mit eigenen Augen sehen, welche vier Fahrer sich für die Weltmeisterschaft 2021 qualifizieren
 • Du erhältst zwei Token, die beim Caterer umgetauscht werden können
 • Du erhältst ein Programmheft
 • Du kannst direkt neben der Bahn parken
 • Du erhältst ein Souvenir von diesem besonderen Ereignis
 • Und du erhältst einen Gutschein über 50% Rabatt auf eine Eintrittskarte für die FIM Long Track of Nations, die am Sonntag, den 26. September 2021 im Speed Centre Roden stattfinden wird.

Du bist begeistert und möchtest bei dieser Veranstaltung dabei sein?

Klicke einfach auf den folgenden Link, um deine Exklusive Eintrittskarte zu erhalten!

WICHTIGE HINWEISE:

 • Tickets nur über den Online-Verkauf erhältlich
 • Kein Ticketverkauf an der Strecke
 • Begrenzte Anzahl von 250 exklusiven Tickets